7 zinnen met «hoogste»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hoogste en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Declaratory Act van 1766 had het hoogste gezag van Groot-Brittannië over de koloniën geformuleerd, en het Parlement begon dat gezag spoedig uit te oefenen. »
« Een andere Cherokee zaak bereikte ook het hoogste gerechtshof van het land. In deze juridische strijd - Worcester v. Georgia - werden de rechten van niet-indianen om op Indiaans land te wonen, verdedigd. »
« Daar studeerde hij in 1929 met de hoogste onderscheiding af. »
« Wanneer de bloeddruk wordt gemeten, zijn er twee waarden: de hoogste waarde is de "systolische druk", dat is de bloeddruk wanneer het hart samentrekt. Het andere, lagere getal is de "diastolische druk", dat is de bloeddruk voordat het hart zijn volgende samentrekking maakt. »
« Ze eindigde met de hoogste GPA in haar klas, waarvoor ze werd aangewezen als de 100.000ste afgestudeerde van de universiteit. »
« Op weg naar de hoogste rang in de humaniora, hadden we een paar routine gesprekken, maar toen ze klaar was met haar bachelordiploma, was ik nog steeds meneer Barth, en zij was nog steeds mevrouw Rosenberg. »
« Bliksem slaat meestal in op het hoogste punt, dat is de kortste weg naar de grond. In het open, is dat punt je hoofd, dus probeer laag te blijven. »
diccio-o.com - 1998 - 2022