9 zinnen met «mis»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord mis en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Declaratory Act (verklarende wet) stelde in niet mis te verstane bewoordingen dat de macht van het Parlement oppermachtig was en dat alle wetten die de koloniën zouden hebben aangenomen om zichzelf te besturen en te belasten, nietig waren als zij tegen de parlementaire wetgeving ingingen. »
« Het was haar duidelijk dat er iets vreselijk mis was met mij of iemand heel dicht bij mij. »
« -Ik mis haar nog steeds als we uit elkaar zijn," voegt haar man eraan toe en pakt haar hand. Ik hou nog steeds van de vrouw die ik op die trap ontmoette. »
« Zelfs na een reeks tests en CT scans wist niemand wat er mis was met de vierjarige. »
« Soms moeten we stoppen met wat we aan het doen zijn tot we weten wat er mis is. »
« Er begon een alarm af te gaan. Er was iets heel erg mis. »
« Mijn hond voelde dat er iets mis was en sprong op, klaar om in actie te komen. »
« -Weet je wat ik het meeste mis? -vroeg ze plotseling. Hem uit de patrijspoort te zien gluren met die verwarde manen. »
« Maar hij had het mis: Edsel stierf op 26 mei, vijf maanden voor zijn vijftigste verjaardag. »
diccio-o.com - 1998 - 2022