7 zinnen met «hoewel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hoewel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De beroemdste van deze Spaanse avonturiers zijn Christoffel Columbus (die, hoewel Italiaan, in opdracht van de Spaanse vorsten op ontdekkingsreis ging), Hernán Cortés en Francisco Pizarro. »
« Het Parlement was belast met de belastingheffing, en hoewel het een representatief orgaan was, hadden de koloniën geen "echte" (of directe) vertegenwoordiging in het Parlement. »
« Crispus Attucks, de eerste man die werd gedood - en, hoewel niemand het toen kon weten, het eerste officiële slachtoffer in de oorlog voor onafhankelijkheid - was van Wampan en Afrikaanse afkomst. »
« In navolging van Frankrijk sloot Spanje zich in 1779 aan bij de oorlog tegen Groot-Brittannië, hoewel het de Amerikaanse onafhankelijkheid pas in 1783 erkende. »
« Het alcoholgebruik was hoog onder de arbeidersklasse, hoewel veel arbeiders deelnamen aan de drankbestrijding. Geen wonder dat middenstanders alcohol probeerden af te schaffen. »
« De meeste van deze nieuwe kolonisten waren bijvoorbeeld protestants en hoewel zij niet verplicht waren de katholieke mis bij te wonen, stoorde het Mexicaanse verbod op de openbare uitoefening van andere godsdiensten hen en negeerden zij het stelselmatig. »
« Geseling, hoewel de meest voorkomende vorm van bestraffing, was effectief maar niet efficiënt; zweepslagen lieten slaven soms arbeidsongeschikt of zelfs dood achter. »
diccio-o.com - 1998 - 2022