7 zinnen met «bergen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bergen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zo bouwden boeren touwbruggen van gras om bergen over te steken over snelstromende ijzige rivieren. In ruil daarvoor zorgde de heer voor wetten, bescherming en hulp in tijden van hongersnood. »
« Het land is er hoog, met veel bergen en toppen die onvergelijkbaar hoger zijn dan op het centrale eiland. »
« Hispaniola is een wonder. Zijn heuvels en bergen, zijn fijne vlakten en open land, zijn rijk en vruchtbaar voor beplanting en begrazing, en voor de bouw van steden en dorpen. »
« Alluviaal goud, goud dat door de bergen in beken en rivieren was weggespoeld, was snel uitgeput en wat overbleef was ondergronds. »
« Ik heb maanden in de bergen doorgebracht, slapend onder de sterren en onder vijandelijk vuur. »
« De jongen gaat nog steeds elke winter naar de bergen. »
« Wij kijken naar de bergen van bevroren vuur die het landschap domineren en herinneren ons dat die nauwelijks twee eeuwen geleden nog niet bestonden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022