8 zinnen met «auteur»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord auteur en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Premier Grenville, de auteur van de suikerwet van 1764, introduceerde de Stamp Act in het vroege voorjaar van 1765. Volgens deze wet moest iedereen die iets gebruikte of kocht dat op papier was gedrukt, daarvoor een fiscale zegel kopen. »
« Elke editie was gesigneerd en had de initialen van de auteur, JAM, in rood gedrukt. »
« De jongens hoorden dat copiloot James Whittaker, auteur van het boek dat de leraar voorlas, en kolonel Hans Adamson, Rickenbacker's adjudant, enkele jaren eerder waren overleden. »
« De eerste bekende auteur in de geschiedenis wiens naam en enkele van haar werken bewaard zijn gebleven was een Sumerische hogepriesteres, Enheduanna. »
« Enheduanna heeft echter niet het vroegst bekende prozawerk opgetekend, waarvan de auteur of auteurs onbekend zijn gebleven. »
« Tenslotte was er het grote rijk van Hammurabi (dat duurde van 1792 tot 1595 v. Chr.), de auteur van het hierboven genoemde wetboek. »
« Hoewel niet formeel opgeleid in de scholastieke traditie, was Hildegard niettemin de auteur van verschillende werken van theologische interpretatie en geneeskunde. »
« Baldassarre Castiglione (1478 - 1529): Castiglione was de auteur van De hoveling, gepubliceerd aan het eind van zijn leven in 1528. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022