Zinnen met «departement»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord departement en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Harry Bennett kreeg de controle over dit korps ergens in de jaren 1920; na een zuivering werd het departement in feite zijn eigen privé-leger. »
« Het departement Toegepaste Wiskunde en Theoretische Natuurkunde van de Universiteit van Cambridge, gelegen aan Silver Street, een smalle doorgangsweg in het centrum van de stad, is weinig veranderd sinds Hawking er in 1979 zijn functie van Lucasian professor opnam. »
diccio-o.com - 1998 - 2022