6 zinnen met «miljarden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord miljarden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de tweede helft van de jaren tachtig investeerden Japanse bedrijven in Oost-Azië miljarden dollars in de bouw van fabrieken en, in sommige gevallen, in de oprichting van industrieën op plaatsen waar tot dan toe de rijst- en karaboeboeren de overhand hadden. »
« Uw geheugen, dat in staat is miljarden stukjes informatie op te slaan, heeft, wanneer u aan een worstje denkt, een beeld geconstrueerd uit de som van de herinneringen aan de worstjes die u in uw leven hebt gezien, geroken en gegeten. »
« Hij veronderstelde eerst dat na de Big Bang het heelal zou uitdijen tot een bepaalde grootte en dan, na miljarden jaren, door de zwaartekracht in elkaar zou storten, in wat de Big Crunch zou kunnen worden genoemd. Tijd zou dus een begin en een einde hebben. »
« Volgens sommige deskundigen waren wij niet de eerste bewoners van de Aarde: miljarden jaren geleden was er een geavanceerde technologie die haar scheppers tijdens het proces vernietigde. »
« Een analyse van deze gelaagde stofheuvels zou wetenschappers in staat stellen na te gaan of er miljarden jaren geleden een omgeving op Mars was waarin een vorm van leven mogelijk was. »
« Met de hedendaagse chips overschrijdt de snelheid van geavanceerde apparatuur miljarden instructies per seconde. Naarmate machines steeds capabeler en sneller worden, wordt hun programmering steeds flexibeler, beweeglijker en "intelligenter". »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022