Zinnen met «staarden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord staarden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« -Hij leeft! -Hij leeft!" Maria Helena en de anderen staarden hem aan. Gustavo leeft nog ! Hij is in orde ! -herhaalde hij. Eindelijk begrepen ze de woorden die het onmogelijke uitdrukten. Iedereen begon te schreeuwen en te lachen. »
« We kregen de tijd om met slechts vier gevangenen te spreken. Een voor een kwamen ze de kamer binnen en staarden naar de halve cirkel van drie buitenlanders en acht of negen Sovjetambtenaren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022