8 zinnen met «overgebleven»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord overgebleven en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen gouverneur John Penn de overgebleven veertien Conestoga's in beschermende bewaring stelde in Lancaster, Pennsylvania, braken de Paxton Boys in het gebouw in en doodden en scalpeerden de Conestoga's die zij daar aantroffen. »
« Ik had de tak afgeknipt, en de overgebleven bladeren zouden wel eens kunnen verdorren. »
« Er is meer oud Egyptisch schrift overgebleven dan van enige andere oude beschaving in het Middellandse-Zeegebied. Er zijn twee hoofdredenen voor deze overleving. »
« Veel van de overgebleven documenten uit het oude Egypte zijn belastingdocumenten, zorgvuldig vastgelegd in hiërogliefen door schriftgeleerden. »
« De Minoërs waren, volgens overgebleven archeologisch bewijsmateriaal, betrekkelijk vreedzaam. »
« De overgebleven bewijzen lijken erop te wijzen dat een combinatie van gebeurtenissen, waarvan sommige door de mens en andere door het milieu werden veroorzaakt, waarschijnlijk het einde van de Bronstijd heeft ingeluid. »
« De overgebleven Griekse kolonies in Anatolië kwamen in opstand tegen de Perzen, en sporadische gevechten duurden bijna 20 jaar. »
« Het belangrijkste overgebleven stuk Griekse architectuur, het Parthenon in Athene, gewijd aan de beschermgodin van de polis, Athena, werd gebouwd om de gulden snede te belichamen in termen van hoogte en breedte. »
diccio-o.com - 1998 - 2022