10 zinnen met «hand»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hand en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Verslagen uit de eerste hand over aanvallen van Indianen vertellen over moord, scalperen, in stukken hakken, en branden op de brandstapel. »
« De mechanisering van producten die vroeger met de hand werden gemaakt en de verschuiving van de productie van het huis naar de fabriek hebben de productie van goederen dramatisch doen toenemen. »
« Alle industrieproducten werden met de hand gemaakt en waren bijgevolg schaars en vrij duur. »
« Onlangs vocht Michael Korda met hand en tand tegen de dodelijke ziekte. »
« De volgende dinsdagmiddag, liepen Margaret en ik hand in hand Dr. Russo's gebouw binnen. »
« Juist toen kwam de dokter binnen met enkele dossiers in zijn hand. »
« "Dit was het belangrijkste wildreservaat in Europa, en de ambtenaren gaven geen moer om wat er aan de hand was," vertelde Carlos me. »
« Toen een regeringsfunctionaris de bewering van de hand wees dat de waterreserves van Doñana ernstig uitgeput waren, legde Carlos een rapport van de eigen hydrologen van de regering voor waarin zijn bewering werd bevestigd. »
« Eindelijk, scalpel in de hand, seinde hij de anesthesist. »
« Ik stak een hand op om salaam alaikum te zeggen, "Vrede zij met u. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022