Zinnen met «toeschouwer»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord toeschouwer en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De hypnagogische hallucinaties van de slaap treden op wanneer men, wakker, toeschouwer is van totaal onwerkelijke droomscènes. »
« Het gesprek nam een wending die ik niet leuk vond, maar ik kon het niet volgen. Waarom keek de toeschouwer zo nerveus? »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022