7 zinnen met «ooit»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ooit en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de Amerikaanse kolonies waren de banden met Groot-Brittannië hechter dan ooit. »
« Moses Austin, een ooit welvarende ondernemer die door de Paniek van 1819 tot armoede was vervallen, vroeg toestemming om driehonderd Engels sprekende Amerikaanse inwoners in Texas te vestigen. Spanje stemde toe op voorwaarde dat de hervestigers zich zouden bekeren tot het rooms-katholicisme. »
« Dat was het grootste compliment dat ze me ooit had gegeven. »
« Hart, ooit door de New York Times omschreven als "een van de slimste figuren in de Amerikaanse politiek", lag begin 1987 voor op de rest van de kandidaten van de Democratische Partij voor de presidentsnominatie. »
« Hij heeft ooit meegewerkt aan de opnames van een film: »
« -Ik wil het houden, zei de dokter. Ik denk niet dat ik ooit nog een zaak als deze zal zien. »
« Ik denk niet dat we ooit zo dapper zijn als wanneer we opstaan, naar de zon kijken en lachen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022