Zinnen met «liedjes»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord liedjes en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen we na het eten naar de auto liepen, begon hij liedjes te zingen die we ons allebei herinnerden, met de liefste mannenstem die ik ooit gehoord had. »
« Denk aan het proces wegens obsceniteit jaren geleden tegen de muziekgroep The 2 Live Crew, die poëtische zielen wier liedjes het geweld tegen vrouwen ophemelen. »
« De zangers van gisteren maakten weliswaar misbruik van hun seksualiteit, maar hun liedjes romantiseerden nog steeds langdurige relaties tussen mannen en vrouwen. »
« Tegenwoordig worden liedjes beoordeeld aan de hand van de elektronische effecten van de opname. Toen ik jong was, moest je een liedje op de piano spelen om te horen of het mooi was of niet. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022