Zinnen met «klinken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord klinken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De woorden van de heilige Basilius, de Griekse patriarch uit de 4e eeuw, klinken duidelijk in mijn gedachten door: "Kunst toont in stilte in beelden wat het woord voor het oor betekent". »
« Computerwaakhond, medische beeldvormer of bionisch chirurg - beroepen die klinken als iets uit een sciencefictionboek, maar die niettemin over een paar jaar het meest gewild zullen zijn. »
« Allen antwoordden bevestigend, en onmiddellijk begonnen de vreugdekreten te klinken, zowel van de afgevaardigden als van hen die getuige waren van de beraadslagingen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022