Zinnen met «parlementslid»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord parlementslid en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« James Oglethorpe, parlementslid en voorvechter van sociale hervormingen, was getuige van de erbarmelijke omstandigheden in de debiteurengevangenis en van de resultaten van het vrijlaten van berooide debiteuren in de straten van Londen. Hij diende een verzoekschrift in bij koning George II voor een oorkonde om een nieuwe kolonie te stichten. »
« De Crimes (Substituted Section 59) Amendment Act 2007, algemeen bekend als de anti-smacking Bill, was een zeer controversieel wetsvoorstel van parlementslid Sue Bradford van de Groene Partij, dat artikel 59 van de Crimes Act wijzigde. Het wetsvoorstel schrapte de wettelijke verdediging van "redelijk geweld" voor ouders die werden vervolgd voor het mishandelen van hun kinderen. »
« De achtergrond van Major kon niet meer verschillen van die van het traditionele Conservatieve parlementslid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022