Zinnen met «geklede»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geklede en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een onberispelijk geklede Engelsman stond in de rij voor een reserveringsbalie van een luchtvaartmaatschappij toen een agressieve vrouw voor hem stapte en haar ticket over de balie gooide en eiste dat het werd omgeruild voor een eersteklas ticket. »
« De directrice van de instelling, een goed geklede, verzorgde vrouw, omhelst de nieuwkomer en troost haar: »
« Voorafgegaan door een in lendendoeken geklede sjamaan en twee met machetes gewapende jongemannen die het zware werk deden, bewogen we ons over een heel smal pad, omgeven door kreupelhout dat zo dichtbegroeid was dat we er maar twee meter doorheen konden kijken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022