7 zinnen met «bevindingen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bevindingen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij publiceerde zijn bevindingen in 1751, in Experimenten en waarnemingen over elektriciteit. »
« Hij schreef en publiceerde zijn bevindingen in 1835 en 1840 in een tweedelig werk getiteld Democracy in America. »
« De bevindingen tot dusver zijn zeer bemoedigend, namelijk dat de ziekte van Alzheimer minder vaak voorkomt bij vrouwen die na de menopauze oestrogeen innamen, en dat de seniele mentale achteruitgang minder ernstig is bij oudere vrouwen die een hormoonvervangingstherapie blijven ondergaan. »
« Naar aanleiding van deze bevindingen zijn twee andere studies uitgevoerd. »
« Met de stimulans van de nieuwste bevindingen begon in de meest geavanceerde landen een nieuwe geneeskunde te groeien, de allopathische geneeskunde, die geneesmiddelen begon te gebruiken om de symptomen van ziekten tegen te gaan. »
« Het werk van Aristoteles was zo invloedrijk dat filosofen tot ver in de Renaissance (duizenden jaren later) bleven geloven in de essentiële geldigheid van zijn bevindingen, ook al bleken veel van zijn wetenschappelijke conclusies feitelijk onjuist te zijn. »
« Hoewel de praktijk van autopsie voor medische kennis niets nieuws was - artsen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa hadden eeuwenlang autopsies gebruikt om medische kennis uit te breiden - was Leonardo in staat om zijn bevindingen in minutieus detail te documenteren dankzij zijn artistieke virtuositeit. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022