8 zinnen met «publiceerde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord publiceerde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij publiceerde zijn bevindingen in 1751, in Experimenten en waarnemingen over elektriciteit. »
« In 1812 publiceerde zij een driedelige geschiedenis van de Revolutie, een project waarmee zij eind jaren 1770 was begonnen. »
« Hij schreef en publiceerde zijn bevindingen in 1835 en 1840 in een tweedelig werk getiteld Democracy in America. »
« Een roddelblad publiceerde een foto van Hart met de dame zittend op zijn schoot aan boord van een jacht met de naam Monkey Business. »
« Rond dezelfde tijd publiceerde William Gilbert, een Engelse arts en natuurkundige een boek, De magnete, waarin werd aangetoond dat het verschijnsel magnetisme ook therapeutische eigenschappen had. Dit gaf aanleiding tot de zogenaamde "magnetische kuren". »
« In 1622 publiceerde de Duitse arts Johann Neander Tabacologie, een omvangrijk werk waarin hij waarschuwde voor de ernstige gevaren die tabak met zich meebracht, hoewel hij de genezende werking ervan erkende. Die genezende werking bestaat vandaag de dag, zoals bekend, niet meer; het gevaar blijft echter bestaan. »
« In 1907 publiceerde de Nederlandse fysioloog Willem Einthoven (1860-1927) een werk getiteld De registratie van menselijke harttonen met behulp van de galvanometer, waarmee een nieuwe methode voor cardiologisch onderzoek werd vastgesteld: de fonocardiografie. »
« In de daaropvolgende dagen publiceerde de krant meer dan 40 condoleancebetuigingen van vrienden, familieleden en ziekenhuispersoneel. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022