Zinnen met «genootschap»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord genootschap en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vrijmetselaars waren een broederlijk genootschap dat de Verlichtingsprincipes van onderzoek en tolerantie voorstond. »
« Hoewel hij tijdens zijn leven beroemd was, uiteindelijk door Koning Willem tot ridder werd geslagen en president werd van het eerste Britse wetenschappelijke genootschap, publiceerde Newton zijn werk slechts met tegenzin, en dat pas nadat hij bang was dat zijn "rivalen" het van hem zouden stelen als hij dat niet deed. »
« Hooggeplaatste Osmaanse legerofficieren die waren opgeleid aan het oorlogscollege (naar Europees model) dat tijdens de Tanzimat was opgericht, vormden in 1889 een samenzweerderig genootschap dat bekend stond als het Comité voor Unie en Vooruitgang (CUP). »
« MENSA International is een overkoepelend genootschap voor mensen met het hoogste IQ, en de discussies over de hersenen gaan door. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022