9 zinnen met «the»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord the en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Edwards bekendste preek, "Sinners in the Hands of an Angry God", gebruikte krachtige woordbeelden om de verschrikkingen van de hel te beschrijven en de mogelijkheden om de verdoemenis te ontlopen door persoonlijke bekering. »
« Bostonians Paying the Excise Tax, or Tarring and Feathering, toont vijf patriotten die de Commissaris van Douane, John Malcolm, een zeekapitein, legerofficier en overtuigd Loyalist, in de pan hakken. »
« In de "Petition of Congress to the King" van 24 oktober namen de afgevaardigden een andere aanbeveling van de Suffolk Resoluties over en stelden voor dat de kolonies hun eigen milities zouden oprichten en reguleren. »
« Zijn handboek voor training - Regulations for the Order and Discipline of United States Troops - vormde de basis voor de militaire praktijk in de Verenigde Staten gedurende de volgende decennia. »
« In zijn Notes on the State of Virginia in de jaren 1780 drong Jefferson aan op beëindiging van de slavernij in Virginia en de verwijdering van zwarten uit die staat. »
« Hamilton ontwierp zijn "Report on the Public Credit" (later het "First Report on the Public Credit" genoemd) om het voortbestaan van de nieuwe, wankele Amerikaanse republiek te verzekeren. »
« Daartoe diende hij in december 1790 zijn "Report on a National Bank" in, waarin hij een Bank of the United States voorstelde, een instelling naar het voorbeeld van de Bank of England. »
« Net als de aanbevelingen in zijn "Report on the Public Credit", riep Hamilton's bankvoorstel weerstand op. Jefferson, in het bijzonder, betoogde dat de grondwet de oprichting van een nationale bank niet toestond. »
« In 1859 richtte Peter Cooper de Cooper Union for the Advancement of Science and Art op, een school in New York City die zich toelegde op het geven van technologisch onderwijs. »
diccio-o.com - 1998 - 2022