10 zinnen met «dag»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dag en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De volgende dag zei hij hun hun kleren te verbranden als teken dat zij zich moesten ontdoen van de zondige attributen van de wereld. »
« Andrew Oliver nam de volgende dag ontslag. »
« Toen de wil van de meerderheid de regel van de dag werd, was iedereen die buiten de heersende stroming van de blanke Amerikaanse opinie viel, vooral Indianen en zwarten, kwetsbaar voor de toorn van de meerderheid. »
« Elke dag dat er katoen geplukt werd, gingen de slaven naar de velden met zakken, die ze zo vaak vulden als ze konden. Het werk was moeizaam en een blanke "bestuurder" gebruikte de zweep om de slaven zo snel mogelijk te laten werken. »
« De dag van de slaven eindigde niet na het plukken van het katoen; nadat het naar het egreneringshuis was gebracht om te worden gewogen, moesten zij de dieren verzorgen en andere taken verrichten. »
« Met de katoenmachine kon een slaaf per dag vijftig pond katoen van de zaadjes ontdoen, tegenover één pond als dat met de hand gebeurde. »
« De volgende dag bevestigde de uroloog dat ik een vergrote prostaat had. »
« Mijn internist nam de volgende dag contact met me op. »
« Donderdag bleek natuurlijk een van de belangrijkste dagen van mijn leven te zijn: de dag waarop ik ontdekte dat ik kanker had. »
« Toen Michener die dag gehoor gaf aan die oproep, voelde hij dat als een persoonlijke triomf. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022