Zinnen met «gedicteerd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gedicteerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Sartre en Beauvoir noemden dit "slecht geloof", de pretentie dat individuele beslissingen worden gedicteerd door een denkbeeldige hogere macht of hogere roeping. »
« Stephen Hawking verbaasde een secretaresse van een middelbare school toen hij zich een fout herinnerde die hij had gemaakt toen hij 24 uur eerder 40 bladzijden met vergelijkingen uit zijn hoofd had gedicteerd. »
« Lucrezia had verschillende huwelijken, bijna allemaal om politieke redenen, gedicteerd door Cesare Borgia. Ze zou een chaoot zijn geweest die, als een bijenkoningin, elke morgen genoot van het zien sterven van degene die de nacht ervoor haar toevallige minnaar was geweest. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022