Zinnen met «latente»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord latente en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Er zij op gewezen dat in deze periode, vooral in het begin van de jaren vijftig, antisemitisme een hoofdbestanddeel werd van de processen en zuiveringen, en dat latente antisemitische gevoelens ook aan de oppervlakte kwamen en Joodse communistische leiders het slachtoffer werden van een onevenredig aantal arrestaties en executies, vaak beschuldigd van heimelijke "zionistische" heimelijke samenwerking met het Westen. »
« Zij waren ook gericht tegen niet-blanke burgers van Europese landen, burgers die in Europa zijn geboren uit immigrantenouders. Met andere woorden, burgers van immigrantenafkomst waren wettelijk gelijk aan alle andere burgers, maar extreem-rechts kapitaliseerde op een latente racistische definitie van Brits of Frans of Zwitsers of Duits als blank. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022