5 zinnen met «toegestaan»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord toegestaan en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Wat gebeurt er bij de dood? De moedervraag van het leven - als deze kwalificatie is toegestaan - werpt nu verrassende beschouwingen op en opent nieuwe deuren die, al is het maar een beetje, het grote mysterie der mysteriën verduidelijken. »
« Slaven werden door het Romeinse recht in zo'n ondergeschikte positie gehouden dat de getuigenis van een slaaf in rechtszaken alleen was toegestaan als deze door marteling was verkregen. »
« In de praktijk betekende dit dat elk Oosteuropees land werd gecontroleerd door een communistische partij die haar orders rechtstreeks van Moskou kreeg; onafhankelijke politieke besluitvorming was niet toegestaan. »
« Elk hotel waar we stopten wees ons af met hetzelfde verhaal: "Geen huisdieren toegestaan". »
« Sommige gevoelens worden echter sociaal en cultureel toegestaan - en dus bevoordeeld - terwijl andere worden gecensureerd en onderdrukt. »
diccio-o.com - 1998 - 2022