6 zinnen met «vijf»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vijf en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Bovendien was één op de vijf New Yorkers slaaf, en de spanningen tussen de slaven en de vrije bevolking liepen hoog op, vooral na de Stono-opstand. Deze spanningen explodeerden in 1741. »
« Bostonians Paying the Excise Tax, or Tarring and Feathering, toont vijf patriotten die de Commissaris van Douane, John Malcolm, een zeekapitein, legerofficier en overtuigd Loyalist, in de pan hakken. »
« De Sedition Act legde strenge straffen op - tot vijf jaar gevangenisstraf en een fikse boete van 5.000 dollar in 1790 - aan diegenen die veroordeeld waren wegens het spreken of schrijven van "schandalig of kwaadwillig" tegen de regering van de V.S. Vijfentwintig mannen, allen Democratisch-Republikeins, werden op grond van de wet aangeklaagd, en tien werden veroordeeld. »
« Wie te laat kwam, werd gekort op zijn loon; vijf minuten te laat kon het verlies van verscheidene uren loon betekenen, en herhaaldelijk te laat komen kon ontslag betekenen. »
« Na de afschaffing van het caucussysteem waren er bij de presidentsverkiezingen van 1824 vijf kandidaten, allen Democratisch-Republikeins (de Federalisten waren niet langer een nationale politieke macht). »
« De normale concentratie is minder dan vier of vijf nanogram per milliliter bloed. »
diccio-o.com - 1998 - 2022