Zinnen met «geënsceneerd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geënsceneerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Fascisten uit heel Italië kwamen samen in de beroemde "Mars op Rome", een sterk geënsceneerd politiek theaterstuk om de eenheid en kracht van het fascisme te demonstreren. Mussolini begon vervolgens de Italiaanse democratie van binnenuit te vernietigen. »
« Vooral tijdens de modernistische periode, in de decennia voor en na de twintigste eeuwwisseling, hadden kunstenaars en schrijvers hun werken vaak geënsceneerd in oppositie met de cultuur en de opvattingen van hun samenleving, maar de kunstenaars van het postmoderne tijdperk konden spelen met de mainstream zonder die te verwerpen of ermee te breken. »
diccio-o.com - 1998 - 2022