Zinnen met «opgevoerd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord opgevoerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Rite de Lente werd opgevoerd door klassieke balletdansers en schokte het eerste publiek volkomen; bij de eerste uitvoering in Parijs floten de toeschouwers naar de dansers en gooiden puin naar het orkest, terwijl de pers de voorstelling als pornografisch en barbaars bestempelde. »
« We hadden op Broadway een toneelstuk opgevoerd in vrije verzen..., dat in niets leek op Shakespeare. De critici scheurden ons aan flarden. »
« In 1964 stichtte hij het theater Pandemonium waar zijn stukken worden opgevoerd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022