Zinnen met «componisten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord componisten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het modernisme bleef echter niet beperkt tot de literatuur en de beeldende kunsten. Sommige componisten en musici in de eerste decennia van de 20e eeuw probeerden muzikale tradities te verbrijzelen en daagden de verwachtingen van hun luisteraars uit door de toonladders, noten en tempo's te veranderen die het westerse publiek gewend was te horen. »
« Een van de meest opmerkelijke modernistische componisten was Igor Stravinsky (1882 - 1971). Stravinsky was een Russische componist die vooral bekend werd door de Lentewijding. »
« Daarna vertelde Laura over de grote componisten, en doorspekte haar verhalen met passages uit het werk van Haydn, Mozart, Bach en Liszt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022