Zinnen met «feestdag»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord feestdag en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Egyptenaren eten deze vis tijdens de "Ramadan", een traditionele religieuze feestdag die door alle moslims van goede wil wordt gevierd en die in Egypte in de loop der jaren een meer heidense feestdag is geworden, maar even streng als de door de Koran opgelegde feestdagen. »
« Belgrano offerde de triomf aan Nuestra Señora de las Mercedes, op wier feestdag de overwinning was behaald. Hij benoemde haar tot generaal van zijn leger en plaatste zijn commandostaf voor haar beeltenis. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022