7 zinnen met «rol»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord rol en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Op eigen gezag nam Leisler de rol van gouverneur van Koning Willem op zich en organiseerde hij een interkoloniale militaire actie onafhankelijk van het Britse gezag. »
« De Britse grondwet bepaalde de rol van de koning, het Hogerhuis en het Lagerhuis. Elke entiteit vormde een controle en evenwicht tegen de ergste neigingen van de anderen. »
« In het algemeen heeft de revolutie de rol van de vrouw geherconfigureerd door de traditionele verwachtingen van echtgenotes en moeders, met inbegrip van onderdanigheid, te ondermijnen. »
« De Embargo van 1807 en de Oorlog van 1812 speelden een centrale rol in de industriële ontwikkeling van de Verenigde Staten. »
« Tavernes speelden ook een belangrijke rol als plaatsen om de lange uren en de onzekere lonen van de fabrieken te vergeten. »
« Washington en degenen die zijn rol als president vierden, stelden een norm voor elitair en deugdzaam leiderschap die een lange schaduw wierp over latere presidentiële regeringen. »
« Ook de rol van de slavin als dochter, echtgenote of moeder kreeg geen patriarchale bescherming. Elk van deze rollen en de relaties die zij definieerden waren onderworpen aan het voorrecht van de meester, die vrijelijk tot slaaf gemaakte vrouwen kon verkrachten, hun kinderen kon verkopen of hen van hun familie kon scheiden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022