6 zinnen met «vlakbij»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vlakbij en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De dieren jaagden op de ranch die hij bouwde, in Wild West-stijl, vlakbij Ann Arbor. »
« Aan de rand van het dorp Shekar, zo'n 200 kilometer verderop, stapten ze weer uit en verscholen zich in een spleet, terwijl SUV's vol Chinese politie vlakbij hen passeerden. »
« Na het ontbijt wachtten Roberts en Olsen in de zwarte BMW tot Walker verscheen met de sleutel van een kamer in het Grand Hotel, dat zich vlakbij bevond. »
« We stopten om eieren te kopen van een vrouw die vlakbij woonde voor ons gebruikelijke weekendontbijt. Milt maakte de koffie en de eieren. »
« We dineerden in een restaurant vlakbij mijn huis. »
« Mijn vrouw en ik woonden tijdelijk in het huis van mijn ouders, vlakbij het honkbalveld waar ik zoveel jeugdoverwinningen had behaald. Mijn ouders hadden ons hun huis aangeboden totdat, in de woorden van mijn moeder, "je weer op eigen benen zou staan". »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022