Zinnen met «tentoonstelling»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord tentoonstelling en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het was niet meer dan logisch dat de Getty van plan was een tentoonstelling te organiseren om beide kunstwerken onder de aandacht te brengen. Het museum zou helpen de gestolen "De Schreeuw" terug te vinden en in ruil daarvoor zou Noorwegen het aan de Getty uitlenen. Al snel werd een dossier van valse correspondentie opgesteld om het plan om het gestolen werk terug te krijgen, te laten lijken. »
« Ik werkte bij een kraam op de Huis en Tuin tentoonstelling. Naast me stond een vrouw die een waterbesparende douche demonstreerde. »
« De archeologische tentoonstelling die in 1973 in Parijs werd gehouden, heeft een nieuw licht geworpen op de Egyptische beschaving. De aanleiding voor deze tentoonstelling was het Internationale Congres van Oriëntalisten dat in Parijs zijn honderdjarig bestaan vierde. »
« Een tentoonstelling van de archeologische en artistieke schatten in Parijs in 1975 bracht Albanië in de schijnwerpers door een beschaving te onthullen die lange tijd geïsoleerd was gebleven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022