8 zinnen met «allemaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord allemaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het waren allemaal waardevolle goederen die noch in Engeland werden geproduceerd, noch in trek waren bij de Britse marine. »
« In Philadelphia, New York en Boston - allemaal steden die in de 19e eeuw een snelle industriële groei doormaakten - verenigden arbeiders zich in politieke partijen. »
« "Ze haastten zich allemaal bij elke gelegenheid in mijn armen," vertrouwde Hammond me toe in zijn dagboek, "bedekten me met kussen, leunden achterover in mijn schoot, drukten hun lichamen bijna tegen de mijne ... en lieten mijn handen ongecontroleerd afdwalen." »
« -Het komt allemaal goed," zei ik, bewust dat ik mezelf en haar probeerde aan te moedigen. »
« -Ik wilde dat jullie dat allemaal wisten, in de eerste plaats omdat ik jullie als mijn vrienden beschouw, en ook omdat ik minstens acht weken niet op kantoor zal zijn, zodat sommigen van jullie mijn taken zullen moeten vervullen. »
« -Wees niet bedroefd. Het komt allemaal goed," zei Margaret. »
« -Ik ben net van mijn laatste $15 miljoen af," zei hij. Het was allemaal mijn geld," vertrouwde hij me toe. »
« Een stortvloed van herinneringen komt in mij op, allemaal rond mijn vriend Nader Ali en de zorg die hij aan mij besteedde. »
diccio-o.com - 1998 - 2022