8 zinnen met «hield»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hield en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze inheemse politiek hield in dat de Irokezen in hun eigen dorpen bleven wonen onder hun eigen regering, terwijl zij de voordelen genoten van de handel met zowel de Fransen als de Engelsen. »
« Groot-Brittannië hield na het einde van de oorlog in 1763 tienduizend troepen in Noord-Amerika om de grenzen te verdedigen en elke aanval van zijn keizerlijke rivalen af te slaan. »
« Elke staat hield grondwettelijke conventies en stelde staatsgrondwetten op die bepaalden hoe de regering zou functioneren en wie aan het politieke leven kon deelnemen. »
« Het republikeinse moederschap hield in dat vrouwen, meer dan mannen, verantwoordelijk waren voor het opvoeden van goede kinderen en hun alle deugdzaamheid bijbrachten die nodig was voor het voortbestaan van de republiek. »
« De afkeer van het tarief hield rechtstreeks verband met de slavernijkwestie, omdat het tarief het gebruik van de federale macht demonstreerde. »
« De president hield ook niet persoonlijk van de directeur van de bank, Nicholas Biddle. »
« Een vurig geloof in expansie hield Amerika in de greep in de jaren 1840. »
« Walker hield vast aan de racistische en expansionistische filosofieën van het pro-slavernij Zuiden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022