10 zinnen met «politiek»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord politiek en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze inheemse politiek hield in dat de Irokezen in hun eigen dorpen bleven wonen onder hun eigen regering, terwijl zij de voordelen genoten van de handel met zowel de Fransen als de Engelsen. »
« Toen hij in 1748 met pensioen ging, wendde hij zich tot de politiek en wetenschappelijke experimenten. »
« De kolonisten hadden nog nooit een verenigd politiek front gevormd, zodat Grenville en het Parlement niet bang waren voor een echte opstand. Dit zou echter in 1765 veranderen. »
« Zelfs in dat broeinest van politiek protest is het een duidelijke uiting van loyaliteit en de hoop dat "natuurlijke en grondwettelijke rechten" zullen worden hersteld. »
« Terwijl de Federalisten sterk verdeeld waren, wonnen de Democratisch-Republikeinen politiek terrein. »
« Economische elites kregen in de Verenigde Staten een groter sociaal en politiek overwicht doordat hun economie snel groeide, waardoor hun rijkdom toenam en verschillende sociale en culturele kenmerken konden ontstaan tussen verschillende economische groepen. »
« De Federalisten, geleid door Washington, Hamilton en Adams, domineerden de Amerikaanse politiek in de jaren 1790. »
« Van Buren's politieke machine hielp de politiek van New York radicaal te veranderen. »
« Deze spanningen zouden de volgende drie decennia van de Amerikaanse politiek bepalen. »
« De annexatie van Oregon was een belangrijk doel voor de buitenlandse politiek van de V.S. omdat het een gebied bleek te zijn dat rijk was aan handelsmogelijkheden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022