6 zinnen met «zetten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zetten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Engelsen zetten het Nederlandse patronagesysteem voort door grote landgoederen toe te kennen aan een paar bevoorrechte families. »
« Om de suikerwet van 1764 kracht bij te zetten, werden in de wet de handhavingsbepalingen aangescherpt. »
« Het plan van Hamilton om de schuldbekentenissen om te zetten in obligaties werkte goed om het Europese vertrouwen in de Amerikaanse economie te herstellen. Het bleek ook een meevaller voor schuldeisers, vooral voor hen die staats- en confederatiebiljetten hadden gekocht ver onder de nominale waarde. Maar het leidde onmiddellijk tot controverse over de omvang en reikwijdte van de regering. »
« Het Congres nam de Forces Act van 1833 aan, die de federale regering het recht gaf federale troepen in te zetten om de federale wet te handhaven. »
« Toen de zakenman Haden Edwards trachtte mensen uit te zetten die zich op zijn land hadden gevestigd voordat hij er eigendomsrecht op had verkregen, vernietigde de Mexicaanse regering de overeenkomst met hem. Woedend namen Edwards en een kleine groep mannen de burgemeester van Nacogdoches gevangen. »
« Ze zetten me in een rolstoel en duwden me, met Margaret aan mijn zijde, naar de ingang, waar een ambulance op me stond te wachten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022