8 zinnen met «ter»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ter en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De kolonie en de stad werden omgedoopt tot New York ter ere van hem. »
« De hertog van York wilde niet ter plaatse regeren of luisteren naar de wensen van de plaatselijke kolonisten. Daarom duurde het tot 1683, bijna 20 jaar nadat de Engelsen de kolonie in handen hadden gekregen, voordat de kolonisten in staat waren om een plaatselijke volksvertegenwoordiging bijeen te roepen. »
« Oglethorpe leidde de vestiging van de kolonie, die ter ere van de koning Georgia werd genoemd. »
« Toen de status van het grondgebied van Missouri begin 1819 serieus ter sprake kwam in het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, bleek de toelating tot de Unie geen eenvoudige zaak, omdat een heftig debat aan de oppervlakte kwam over de vraag of slavernij in de nieuwe staat zou worden toegestaan. »
« Blanke zuiderlingen reageerden met argumenten ter verdediging van de slavernij, hun manier van leven en hun eer. »
« -Het is niet wat je denkt," begon ik, en kwam toen ter zake: "Ik heb kanker. »
« Hij moest echter zijn verdriet overwinnen ter wille van Elsie en John, die respectievelijk drie jaar en negentien maanden oud waren. »
« Toen hij werd ondervraagd, gaf de boerenjongen die een van de rijkste mannen ter wereld was geworden deze eenvoudige verklaring voor zijn succes: "Ik heb geprobeerd te leven zoals mijn moeder het gewild zou hebben. »
diccio-o.com - 1998 - 2022