5 zinnen met «omgedoopt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord omgedoopt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De kolonie en de stad werden omgedoopt tot New York ter ere van hem. »
« De Engelse koning Hendrik VIII had in de jaren 1530 de officiële Engelse kerk - omgedoopt tot de Kerk van Engeland - afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. »
« Ook werden nieuwe tiendaagse weken ingevoerd, met nieuwe maanden van vier weken die werden genoemd naar hun weersomstandigheden in plaats van naar willekeurige historische figuren (zo werd de maand augustus, genoemd naar Augustus Caesar, omgedoopt tot "Thermidor", wat "heet" betekent. Februari werd "Brumaire", wat "mistig" betekent, en april werd "Prairial", wat "lente" betekent). »
« In misschien wel de meest verrassende campagne lanceerde de Revolutionaire Staat een grote poging om het land te "ontchristelijken", waarbij kruizen uit gebouwen en begraafplaatsen werden verwijderd en kerken werden omgedoopt tot "tempels van de rede". »
« Onder Hitler's leiding werd de partij omgedoopt tot de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij ("Nazi" is afgeleid van het Duitse woord voor "nationaal"), en nam het hakenkruis, lang een favoriet van racistische pseudo-historici op zoek naar de oude wortels van het verzonnen "Arische" ras, aan als haar symbool. »
diccio-o.com - 1998 - 2022