6 zinnen met «gezet»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gezet en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Charles II had ook zijn zinnen gezet op de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland. De Engelse overname van Nieuw-Nederland kwam voort uit de keizerlijke rivaliteit tussen de Nederlanders en de Engelsen. »
« De Verenigde Staten waren al lang van mening dat de Rio Grande de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten was, en aan het eind van de Texaanse Onafhankelijkheidsoorlog hadden zij Santa Anna onder druk gezet om daarmee in te stemmen. »
« De pianist Liu Shikun, die alleen Van Cliburn overtrof in het Tsjaikovsky Concours van 1958, werd in 1967 in China gevangen gezet. »
« Voor de Griekse humanisten werden de mensen niet op aarde gezet om te lijden door wrede goden, maar werden zij gebracht in de vonk van goddelijke creativiteit. »
« Niettemin werd van vrouwen over het algemeen verwacht dat zij in bijna alle gevallen ondergeschikt waren aan mannen, en zelfs weduwen werden vaak onder druk gezet om te hertrouwen (en in het proces veel van hun vroegere onafhankelijkheid op te geven). »
« De Safavidische heerschappij werd nieuw leven ingeblazen door Sjah Abbas I (r. 1587 - 1629). Abbas, die in 1587 als marionet op de troon was gezet door zijn Turkse "beschermheer", greep de koninklijke macht en gebruikte die om de militaire, commerciële en politieke macht van Iran te herstellen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022