6 zinnen met «combinatie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord combinatie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De wandaden van de handelaars, in combinatie met de schijnbaar onstuitbare uitbreiding van Engelse nederzettingen op inheems grondgebied, leidden tot het uitbreken van de Yamasee Oorlog (1715-1718), een poging van een coalitie van plaatselijke stammen om de Europese indringers te verjagen. »
« John Adams was zijn vice-president; de combinatie van een vertegenwoordiger uit Virginia (Washington) met een uit Massachusetts (Adams) symboliseerde de nationale eenheid. De politieke verdeeldheid werd echter al snel duidelijk. »
« Lage lonen in combinatie met regelmatige perioden van werkloosheid maken het leven moeilijk voor werknemers, vooral voor degenen die een gezin moeten onderhouden. »
« De plaats is een unieke combinatie van ecosystemen: stuifduinen aan de kust, met bronnen gevoede moerassen en droge struikgewassen. »
« Door een dodelijke combinatie van onvoorzichtigheid, overmoed en onervarenheid, maken veel gezonde, welgemanierde jongeren elke dag fatale rijfouten. »
« Volgens een recente studie is omeprazol alleen of in combinatie met cisapride (Prepulsid) doeltreffender dan ranitidine (Azantac) of cisapride alleen om een terugval te voorkomen in gevallen waarin een langdurige behandeling nodig is. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022