7 zinnen met «basis»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord basis en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Maïs, gedomesticeerd rond 5000 v. Chr., vormde de basis van hun dieet. »
« De wettelijke basis voor de slavernij werd gelegd in het begin van de 18e eeuw, toen de Carolinas slavernijwetten begonnen aan te nemen die gebaseerd waren op de slavenwetten van Barbados uit het einde van de 17e eeuw. »
« Uiteindelijk reed Paul Revere van Massachusetts naar Philadelphia met de Suffolk Resoluties, die de basis werden voor de Verklaring en Resoluties van het Eerste Continentale Congres. »
« De beroemde botsing is de basis voor Emersons "Concord Hymn" (1836), die begint met de beschrijving van het "schot dat over de hele wereld werd gehoord". Hoewel propagandisten aan beide zijden met de vinger wijzen, is het onduidelijk wie dat schot gelost heeft. »
« De Britten vestigden een militaire regering in Charleston onder het bevel van generaal Sir Henry Clinton. Vanaf deze basis gaf Clinton opdracht aan generaal Charles Cornwallis om de rest van Zuid-Carolina te onderwerpen. »
« In het begin van de jaren 1790, creëerde hij de basis van het Amerikaanse financiële systeem. Hij begreep dat een sterke federale regering een solide financiële basis zou vormen voor het land. »
« Deze redenering bracht sommige Zuiderlingen ertoe te vrezen dat de basis van het Zuiden - de slavernij - zou kunnen worden aangevallen door een vijandige Noordelijke meerderheid in het Congres. De woordvoerder van deze zuidelijke opinie was de vice-president van president Adams, John C. Calhoun. »
diccio-o.com - 1998 - 2022