6 zinnen met «speciaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord speciaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het ultieme offer waren kinderen, die speciaal werden geselecteerd en goed gevoed. De Inca's geloofden dat deze kinderen na hun dood onmiddellijk naar een veel beter leven zouden gaan. »
« In een speciaal ritueel werden de gevangenen "beloond" - zij kregen de identiteit van een overledene - en door de rouwende familie geadopteerd om de plaats van hun dode in te nemen. Naarmate het aantal ziektegevallen toenam, werden de rouwoorlogen intenser en breidden zich uit. »
« De Alien Act en de Alien Enemies Act waren speciaal gericht tegen Franse immigranten die West-Indië ontvluchtten en gaven de president de bevoegdheid nieuwkomers die een bedreiging voor de nationale veiligheid leken te vormen, te deporteren. De wet verstreek in 1800 zonder dat er immigranten werden gedeporteerd. »
« Het is een speciaal beschermd nationaal park krachtens de verordeningen van de Europese Gemeenschap (EG). »
« Greg was een snelle voetballer, en hij had een speciaal talent om met mensen om te gaan. »
« Met de andere hand neemt hij een speciaal apparaat en drukt een tatoeage op het oor van het dier, zodat de onderzoekers de stappen van het dier kunnen volgen. Tenslotte weegt hij het specimen (12 imposante kilo's) en laat het los. »
diccio-o.com - 1998 - 2022