5 zinnen met «wasdom»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wasdom en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Romanitas was zeer verenigbaar met het Griekse stoïcisme (dat in de hellenistische monarchieën tot wasdom kwam, juist toen Rome zelf zich uitbreidde). »
« De industriële revolutie begon in Engeland rond 1750, had bijna een eeuw nodig om zich naar andere delen van West-Europa uit te breiden (een proces dat rond 1830 in alle ernst begon) en was in de jaren 1850 en 1860 tot volle wasdom gekomen. »
« Wat wel was veranderd, was dat de taal van het nationalisme en het idee van nationale identiteit aan het eind van de Napoleontische periode tot volle wasdom waren gekomen. »
« Dat dit fenomeen zich voordeed, was grotendeels te danken aan het politieapparaat dat onder het bewind van Nicolaas I tot volle wasdom was gekomen. »
« De vraag naar seksuele bevrijding maakte deel uit van de bredere jeugdbeweging, en leden van de tegencultuur streden tegen het idee dat seksualiteit inherent zondig en 'vies' was (een houding die overigens pas in de 19e eeuw tot wasdom was gekomen). »
diccio-o.com - 1998 - 2022