Zinnen met «vonk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vonk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Voor de Griekse humanisten werden de mensen niet op aarde gezet om te lijden door wrede goden, maar werden zij gebracht in de vonk van goddelijke creativiteit. »
« Een "echte" kunstenaar was iemand die de ware vonk van creatieve genialiteit bezat, iets dat niet voorspeld of gedupliceerd kon worden door training of opleiding. »
« Terwijl de mens in de oudheid de vonk creëerde door de stokjes tegen elkaar te wrijven, ontdekte Champion dat dit werd gedaan op gemakkelijk ontvlambaar tondel uit de schors van berken of populieren. Volgens deze onderzoeker kon in de prehistorie een natuurlijk salpeter worden gebruikt dat werd gewonnen uit beerputten en mesthopen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022