7 zinnen met «kennis»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kennis en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het belangrijkste voor onze kennis van deze volkeren is dat zij de enige bekende geschreven taal op het westelijk halfrond hebben gecreëerd; onderzoekers hebben veel vooruitgang geboekt bij de interpretatie van de inscripties op hun tempels en piramiden. »
« Priesters, verborgen in kloosters, hielden de kennis levend door religieuze en wereldlijke manuscripten te verzamelen en te kopiëren, vaak met toevoeging van prachtige tekeningen of kunstwerken. »
« Inheemse volkeren lieten de Europeanen ook kennis maken met chocolade, gemaakt van cacaobonen en door de Azteken in Meso-Amerika gebruikt als betaalmiddel. »
« Het empirisme propageert het idee dat kennis voortkomt uit ervaring en observatie van de wereld. »
« Hij gebruikte deze kennis om te pleiten voor het gebruik van bliksemafleiders: metalen palen verbonden met draden die de elektrische lading van de bliksem naar de grond leiden en houten huizen in steden als Philadelphia behoeden voor catastrofale branden. »
« Slater's kennis van zowel technologie als fabrieksorganisatie maakte hem tot de stichter van Amerika's eerste echt succesvolle katoenfabriek. »
« Zij namen ook kennis van de gewoonten van de Indiaanse stammen die het land beheersten en probeerden vreedzame betrekkingen met hen aan te knopen om ervoor te zorgen dat de toekomstige vestiging van blanken niet zou worden belemmerd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022