5 zinnen met «stadia»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord stadia en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Na uitputtende studies heeft hij het proces van de dood van een mens in 7 stadia geschematiseerd. »
« Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat het mogelijk is om door middel van krachtige elektrische schokken de vier gassen die de atmosfeer vormden die de aarde in de eerste stadia van haar bestaan omhulde (methaan, ammoniak, waterstof en waterdamp), te scheiden tot aminozuren, d.w.z. de bouwstenen van levende organismen. »
« Het doel van de eerste fabriekseigenaren en managers was de stadia van het fabricageproces te vereenvoudigen, zodat deze konden worden uitgevoerd door goedkope, ongeschoolde arbeidskrachten. »
« Binnen deze groep hadden degenen die een lichte beroerte hadden gehad, de meeste kans om de dementie te ontwikkelen die kenmerkend is voor de latere stadia van de ziekte van Alzheimer. »
« Voorheen, en vooral in eenvoudiger samenlevingen, was de overgang van de kindertijd naar de volwassenheid gewoon een "overgangsritueel", zonder tussenliggende leeftijd tussen de twee stadia. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022