Zinnen met «bestaansminimum»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bestaansminimum en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een voldoende ernstige oorlog in Griekenland zelf zou gemakkelijk de oogsten kunnen hebben ondermijnd die reeds dicht bij het bestaansminimum lagen, en wanneer steden, forten en paleizen door deze conflicten werden verwoest, konden zij niet worden herbouwd. »
« Om slechts één voorbeeld te noemen: in Engeland steeg de graanprijs in de loop van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw met 630%, waardoor boeren op de rand van het bestaansminimum tot nog grotere wanhoop werden gedreven. »
« Op hun beurt werden de lonen tot na (ongeveer) 1850 bijna op het bestaansminimum betaald. »
« In andere gebieden, zoals in de meeste gebieden die onder Brits gezag stonden, werd aan de arbeiders een bestaansminimum betaald. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022