6 zinnen met «sommigen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sommigen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Voor sommigen betekende het gebruik van tabak het bereiken van een trance-achtige, veranderde of goddelijke toestand; het binnengaan van een spirituele plaats. »
« Hoewel sommigen in Groot-Brittannië, waaronder premier Lord North, vrede wilden, eiste koning George III dat de koloniën gehoorzaamd zouden worden. »
« Na de Revolutie stelden sommigen de geldigheid van door de staat gesanctioneerde kerken, de beperking van openbare ambten tot aanhangers van een bepaald geloof en de betaling van belastingen ter ondersteuning van kerken ter discussie. »
« Hoe omvangrijk de Mexicaanse Cessie ook was, sommigen waren van mening dat de Verenigde Staten pas tevreden mochten zijn als zij heel Mexico hadden ingenomen. Veel tegenstanders van dit idee waren zuiderlingen die, hoewel zij de annexatie van meer slavengebied wensten, niet wilden dat Mexico's grote mestiezenbevolking (mensen van Indiaanse en Europese afkomst) deel zou gaan uitmaken van de Verenigde Staten. Anderen wilden geen grote groep rooms-katholieken opnemen. »
« Cuba was niet het enige gebied in het expansiedrift van de slavenhouders: sommigen richtten zich op Mexico en Centraal-Amerika. »
« Ik wist zeker dat er massa's andere mensen waren met veel ernstiger problemen dan de mijne, en dat sommigen van hen waarschijnlijk in dezelfde eerste hulp zaten, luisterend naar mijn geschreeuw en gekerm. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022