7 zinnen met «economisch»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord economisch en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Suiker was economisch gezien net zo belangrijk als olie nu is. »
« Om zoveel mogelijk economisch voordeel te halen uit de overzeese bezittingen van Engeland, vaardigde Karel II de mercantilistische Navigation Acts uit, hoewel veel koloniale kooplieden deze negeerden omdat de handhaving ervan laks bleef. »
« De wet was veeleer een bevel tot economisch protectionisme ten behoeve van een Britse theemaatschappij, de East India Company, die op de rand van het faillissement stond. »
« Aangezien slaven geen winst maakten voor hun dwangarbeid, beschouwen sommige economisch historici het antebellum plantagesysteem als een "pre-kapitalistisch" systeem. »
« Deze eenvoudige formule voor economisch succes heeft veel betere resultaten opgeleverd dan de zware hand van de communistische centrale planning in China, Vietnam en Noord-Korea. »
« In zijn boek "The New Little Asian Dragons" uit 1991 zegt de Amerikaanse economisch adviseur Steven Schlossstein: "Het best bewaarde geheim van de economische groei in Oost-Azië is dat de handel binnen de regio nu ongeveer de helft van de totale handel uitmaakt. »
« Kortom, de Hettieten waren de beschaving bij uitstek van de Bronstijd: militair machtig, economisch welvarend en door diplomatie en oorlogvoering verbonden met de andere culturen en staten van die tijd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022