Zinnen met «gecreëerde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gecreëerde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De ongelijke verdeling van de nieuw gecreëerde rijkdom stimuleerde nieuwe verdelingen langs klasselijnen. Elke klasse had zijn eigen cultuur en specifieke opvattingen over het slavernijvraagstuk. »
« Ondanks de roofzucht van de eerste invasies bracht de Franse overheersing een aantal hervormingen met zich mee die gunstig waren voor de door Frankrijk gecreëerde marionettenstaten en die alle het resultaat waren van de vernieuwingen van de Franse Revolutie tien jaar eerder: uniforme douanezones, uniforme stelsels van maten en gewichten, geschreven grondwetten, gelijkheid voor de wet, afschaffing van archaïsche adellijke voorrechten, secularisatie van kerkelijk bezit, afschaffing van lijfeigenschap en religieuze tolerantie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022